Loading...

Politika privatnosti

Pomoću ove politike privatnosti želimo da znate na koji način mi u Rochaluru obećavamo da brinemo o privatnilm informacijama koje dobijamo od Vas.U to spadaju informacije, koje stavite nama na raspolaganje (na primer, prilikom otvaranja naloga Partnera ili kad se upisujete na našu mejling listu. Informacije koje saznamo, kada dolazite na našu stranu ili kad koristite naše proizvode ili usluge. U ovoj “Politici” objašnjavamo, kakve privatne informacije dobivamo od Vas i uz kakve razloge, na kakav način koristimo, čuvamo ili šaljemo vaše podatke, a takođe , kako možete da nas kontaktirate da saznate o vašim podacima i čuvate vaša prava.
Mi prikupljamo, koristimo, čuvamo i prenosimo (“obrađujemo”) vaše lične informacije u skladu sa aktuelnim zakonima o zaštiti podataka, uključujući, ali ne i ograničavajući se Opštim zakonom o zaštiti podataka (EU) (2016/679) («GDPR») i primenjujemo naciolane zakone o zaštiti podataka.
Obrađujemo odgovarajuće private informacij na različit način zavisno od toga, da li ste posetilac stranice, Klijent ili Partner. Za dobivanje dodatnih podataka sa ličnim informacijama koje prikuplajmo, koristimo i obrađujemo, pogledajte odgovarujuće Odeljke dole.

Mi privlačimo druge kompanije za postizanje naših ciljeva i obaveza navedenih u ovoj "Politici". Kada mi prikupljamo lične informacije o vama, vi imate sledeća prava u skladu sa važećim propisima:
- pravo na pristup podacima i ispravljanjevaših ličnih podataka;
- pravo na odbijanje obrade ličnih podataka;
- pravo da ograničavanje naše obrade ličnih podataka;
- pravo na zahtev za uklanjanje ličnih podataka.;
- pravo na stavljane vaših podataka na druge nosioce informacija.
Za više informacija o pravima koje imate u vezi vaših ličnih informacija, pogledajte Odeljke u nastavku.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi toga, kako koristimo vaše lične informacije, molimo vas da prvo povežite se sa nama. Ipak, uvek imate parvo da se žalite u odgovarajuće organe, odnosno tamo, gde živite, radite, ili tamo, gde po vašem mišljenju, dogodilo se kršenje vaših prava.

Ako imate bilo kakva pitanje u vezi vaše lične informacije, koju prikuplamo, na koji način koristimo vaše podatke, i kako is koristimo za postizanja naših ciljeva, kao što je navedeno u ovom dokumentu, molimo na nas kontaktirate na: support@rochalur.com ili na poštansku adresu, navedenu u Odeljku 23 dole.

 

SADRŽAJ
1. Ko smo mi
2. Šta obećavamo
3. Šta su lične informacije
4. Razlozi za obradu vaših podataka
5. Kada prikupljamo vaše podatke
6. Kakve podatke prikupljamo
7. Kako koristimo vaše podatke
8. S kim delimo vaše informacije
9. Mogu li deca koristiti naše usluge
10. Kako koristimo cookie i tehnologije praćenja
11. Mere bezbednosti za zaštitu vaših podataka
12. Ako ste odlučili da se ne delite ličnim podacima sa nama
13. Gde čuvamo vaše lične podatke
14. Koliko dugo čuvaćemo vaše podatke
15. Pristup, promena i obnavljanje vaših podatatka
16. Pravo na predmet obrade vaših podataka
17. Pravo na uklanjanje podataka
18. Pravo na ograničavanje
19. Kako dobiti od nas kopije vaših podataka
20. Kako obezbediti vaša prava
21. Kako opozvati vaše pristanak ili prekinuti
22. Promene u politici privatnosti
23. Kako nas kontaktirati i kako podneti žalbu
24. Druge korisne informacije

 

1. KO SMO MI
Mi smo d.o.o. ROCHALUR
Наша адреса: 79071 Україна м.Львів, вул. Щирецька 5 ?????????????????????
Ova «Politika» vazi i za web-stranicu koju vodimo- rochalur.com, a takođe zasve učesnike našeg biznis-sistema i svih korisnika naših usluga i proizvoda (dalje - «Usluge»).
Mi kontrolišemo lične informacije. Ako imate bilo kakva pitanja ili želite da saznate više o tome, kako koristimo vaše lićne informacije, kontaktirate nas direktno na: support@rochalur.com ili na adresu, navedenu u Odeljku 23 dole.

 

2. ŠTA OBEĆAVAMO
Mi obećavamo da vase podatke podatke ostanu sigurne i da ne šaljemo ih trećim licima, osim u slučajevima:
- zvaničnog zahteva policijskih organa;
- izvršenja sudske odluke;
- ometanja prevare;
- zaštite prava korisnika.
Deljenje ličnih podataka trećim licima takođe se može obaviti putem vaše direktne saglasnosti.
Obećavamo vam obezbediti pravo na pristup podacima i pravo na njihovo obrađivanje, kao i da obezbediti načine upravljanja i analize naših marketoloških odluka ili bilo kakve druge informacije, koju ste dobili od nas.

 

3. ŠTA SU LIČNE INFORMACIJE
Lični podaci mogu da budu bilo kakve informacije koje se odnose na identifikovano fizičko lice ili lice koje može da se identifikuje. Drugim rečima, ovo može da bude koja informacija, koja može da nam omogući da identifikuju vas kako direktno, tako i indirektno (na primer, vaše ime, email adresa, IP adresa ili vaš mail adresa). U ovoj "Politici" mi koristimo reč "podaci" za označavanje ličnih informacija.

 

4. RAZLOZI ZA OBRADU PODATAKA
Mi ćemo da koristimo i obrađujemo podatke o vama samo u jednom od sledećih razloga:
- da ostvarimo ugovor između nas (na primer, kada ste se prijavili, ili se pretplatili na naše Usluge);
- kada je to naša pravna obaveza (na primer, za potrebe računovodstva i za ispunjavanje naših obaveza prema državnim organima);
- kada ste pristali na to (na primer, kada ste upisani na našu mejling listu ili ste registrovani za naše usluge);
- kada je to u našim legitimnim interesima (na primer, za sprovođenje naše politike, svakodnevno poslovanje, za sprovođenje statističke analize, za direktne marketološke svrhe, za obezbeđivanje informacione zaštite, sprečavanje prevare ili ako je potrebno da Podatke prenesu u drugi deo organizacije).

Oslanjajući se na legitimne interese, došli smo do zaključka da se naši interesi nisu u sprečnosti sa vašim interesima ili osnovnim pravima i slobodama. Možete da nas kontaktirate da biste saznali više o tome kako smo došli do tog zaključka.

Dodatni razlozi za obradu podataka:
- slanje naručenih proizvode na vašu adresu;
- poruka u vezi zahteva za servis podrške i postavljanih pitanja;
- informisanje o novostima proizvoda i usluga, slanje instrukcija i korisnih informacija o uslugama, upitnika namenjenih za poboljšanje interakcija sa korisnikom;
- informisanje o statusu pretplate, predstojećim plaćanjima i drugim pitanjima u vezi sa nalogom, koji mogu da vas spreče u korišćenju naših servisa, proizvoda i usluga;
- poboljšanje vašeg korisničkog iskustva kroz prilagođavanje lokacije i jezika;
- personalizovanje usluga preko širih demografskih informacija.

 

5. KADA PRIKUPLJAMO VAŠE PODATKE
Mi prikupljamo podatke o vama kada koristite naše Usluge, odnosno u sledećim situacijama:
- kada registrujete nalog na našem sajtu;
- kada se upisujete na našu mejling listu;
- kada kupujete naše proizvode;
- kada koristite naše Usluge;
- kada kontaktirate nas ili naš tim za podršku Klijenata putem mejla, poštom, telefonom ili lično;
- kada koristite našu stranu i aplikacije;
- kada želite da učestvujete u našim istraživanjima;
- kada želite da učestvujete u istraživačkim inicijativama korisnika;
- kada kliknete na jedan od naših oglasa;
- kada posećujete naše grupe na društvenim mrežama.


6. KAKVE PODATKE PRIKUPLJAMO
Mi koristimo podatke koje ste nam jasno ponudili u različitim situacijama. Mi takođe koristimo lične informacije koje se generišu našim uređajima ili kada koristite naše Usluge. Ove kategorije su detaljnije opisane u nastavku.

Podaci koje nama javno pružate:
- Ime
- Prezime
- Datum rođenja
- Naselje
- E-mail
- Broj mobilnog telefona
- Adresa za dostavu
- IP-adresa
- Identifikator uređaja
- Opis uređaja
- Pseudonimi

Pored gore navedenog i kada se upisujete na naše servise, moguće je da nam javite ime, registracionu dokumentaciju i kontakte o sebi kao o pravnom licu.

Na kraju, prikupljamo bilo koje druge podatke koje dobrovoljno nama prikazujete, kada kontaktirate servis podrške, kada popunjujete naše ankete ili se pridružujete se našem testiranju.

Podaci koje prikupljamo kada koristite naše usluge:
- Profil i korišćenje podataka. Ovo uključuje profil koji ste kreirali da se identifikujete prilikom priključenja našim Uslugama, kao i IP adresu i jedan ili više kolačića koji mogu jednoznačno identifikovati vaš pregledač. Oni takođe sadrže i druge podatke o tome kako da koristite naše Usluge. Mi prikupljamo ove podatke sa uređaja koji koristite za priključavanje ovim Uslugama, kao što su računari i mobilni telefoni, koristeći kolačiće i druge softver uređaje za praćenje.
- Podaci o transakcijama
- Podaci lokaciji
- Traženi jezik
- Pol
- Informacije o vašem uređaju, hardveru i softveru
- Prenos stranica i vreme ulaska/izlaska
- Podaci o stručnoj i uslužnoj delatnosti
- Izveštaji službi o kvarovima i grešakama
Uvek ćemo zatražiti vašu saglasnost za pružanje podataka o vašoj lokaciji. Vi imate pravo da povučete vaše odobravanje u bilo koje vreme, kao što je opisano dalje u Odeljku 21.

Podaci trećih strana s kojima sarađujemo:
- Google Universal Analytics
- Facebook Pixel
- Hotjar
- Google AdWords
- Google Tag Manager
- Google AdSense
- Google AdMobs
- Google Firebase
- Google Cloud Platform
- Google BigQuery
- MailChimp
- HubSpot
- FreshDesk
- Unity
- Apple App Store
- Google Play Store
- Taxamo
- Braintree
Koristimo ih zato da bismo mogli da vam pružimo odgovarajuće informacije, sprečimo prevaru ili zloupotrebu, a takođe za prikupljanje vaše geolokacije u cilju plaćanja poreza

 

7. KAKO KORISTIMO VAŠE PODATKE
Mi koristimo informacije koje dobijamo od vas i tad, kad koristite naše Usluge za pružanje, održavanje, zaštitu i poboljšavanje kvaliteta Usluga, kao i za razvijanje novih.

Mi koristimo vaše informacije na sledeće načine:
- Za posao, unapređenje, razvoj i pružanje vama naših Usluga
- Da odgovorimo na pitanja ili vaše komentare
- Za proveru vašeg identiteta, da se spreči neovlašćeni pristup
- Da vam ponudimo obnavljanje softvera
- Da analiziramo trendove u korišćenju
- Za izračunavanje koeficijenata marketološke konverzije i drugih elemenata efikasnosti reklama
- Kao pomoć u praćenju i ispravljanju grešaka u predviđenim uslugama i aplikacijama
- Da bismo razumeli vaše korisničko iskustvo
- Za održavanje integriteta i bezbednosti Usluga
- Da napravimo transakciju i komunikaciju sa vama u vezi ovih transakcija
- Da osiguramo naše uslove, kao što naš ugovor o licenciranju, uslove korišćenja, pravila ponašanja i aktuelna politika
- Za slanje vam informacija, reklamnih biltena i predloga koje ste prihvatili ranije
- Za obezbeđenje pravičnosti naših Usluga, istraživanje i sprečavanje prevare i nezakonitog ponašanja
- Da se pridržavamo aktuelnih zakona i pravila

Specijalne informacije o marketingu: mi koristimo vaše podatke da informišemo vas o odgovarajućim proizvodima i ponudama, na primer, da vam pružimo ciljni marketing. Podatke koje prikupljamo u takvim slučajevima sadrže informacije koje ste nam dobrovoljno dali, podaci koje prikupljamo kada koristite naše Usluge ili od trećih strana, sa kojima sarađujemo. Mi analiziramo ove podatke da formiramo ideju o tome, šta, po našem mišljenju, može da Vama zatreba ili da može da vas zanima. U svakom trenutku možete da odbijete upotrebu vaših ličnih podataka u marketološkim svrhama, odnosno bilo kakvo profilisanje za takve svrhe, i onda mi možemo da zaustavimo korišćenje vaših ličnih informacija u takvim svrhama.

 

8. SA KIM DELIMO VAŠE INFORMACIJE
Ne pružamo i ne delimo vaše informacije sa trećim licima (bez vaše dozvole), osim situacija:
- dobijanja zvaničnog zahteva za sprovođenje zakona;
- izvršenja sudske odluke;
- ometanja prevare;
- zaštite prava korisnika.

 

9. MOGU LI DECA DA KORISTE NAŠE USLUGE
Naše usluge du predviđene za korišćenje osobama od 16 godina.
Mi uporno preporučujemo roditeljima ili starateljima da objasne deci da ona ne objavljuju bilo kakve svoje podatke u Internetu. Ako ćemo saznati o tome da smo prikupili neke podatke od deteta, mi ćemo odmah da ih povučemo, osim slučajeva, kad ne moramo prema zakonu da čuvamo takve podatke.

 

10. KAKO MI KORISTIMO KOLAČIĆE I TEHNOLOGIJE PRAĆENJA
Mi koristimo kolačiće i tzv. pikselne tegove za prikupljanje informacija o posetiocima na našim stranicama.
Tegove piksela su nevidljive tegove postavljene na određenim stranicama naših web strana, ali za razliku od kolačića, oni se ne čuvaju na vašem računaru. Pikselna oznaka pokreće cookie prilikom posete web stranice.
Kolačić je mali fragment podataka koji je poslan sa web stranice u vaš web pregledač, i on može da se čuva na čvrstom disku vašeg računara. Kolačići nam omogućavaju da prepoznamo vaš računar, dok ste na web stranici i pomažu sa podešavanjima rada u Internetu i da to bude udobnije za vas. Kolačići takođe su od pomoći da se obezbedi efikasnije logovanje korisnika, praćenje istorije transakcija i čuvanje informacija između sesija. Informacije prikupljene od kolačića, takođe mogu da se koristi za poboljšanje funkcionalnosti web stranice i za merenje strukture saobraćaja.
Primer poboljšavanja rada: ako ste posetili našu stranicu, mi nećemo da pitamo za vašu lozinku svakog puta prilikom posećivanja strane, nego s vremena na vreme, ili kada uklonite vaše kolačiće ručno.
Postoje dva osnovna tipa kolačića: session kolačiće i stalni kolačići. Session kolačići brišu sa računara kada zatvorite pregledač, dok stalni kolačići čuvaju se na vašem računaru sve dok ne nestanu ili dok ne istekne rok trajanja. Vi imate pravo da birate da li želite da koristite kolačiće.
Ako ne odobravate korišćenje kolačića, budite sigurni da ih isključili, koristeći podešavanja svog pregledača, ili pritisnite dugme otkaza kojuVam pružimo prilikom prve posete naše web stranice.

Strani kolačići
Treća lica mogu da prenose kolačiće preko naše stranice. To se radi u cilju da:
- Pružamo usluge reklame na našoj strani i da pratimo da li se takve reklame otvoraju od strane korisnika
- Pratimo koliko često Vama je prikazan određeni oglas
- Pokupimo kontent u skladu sa vašim željama
- Prebrojimo anonimne korisnike naše srtane
- Obezbedimo sigurnost korpe za kupovinu ili transakcije.

Web markeri
Neke od naših web stranica mogu da sadrže elektronske slike, takozvane web markere ("web beacons", ponekad "clear gif"), koji pružaju mogućnost prikazivanja broja korisnika-posetilaca ove stranice. Web markeri prikupljaju samo ograničene informacije, odnosno broj kolačića, vreme i datum posećivanja stranice, opis stranice na kojoj se nalazi web marker. Takođe možemo da imamo web markere, postavljene od strane reklamodavaca. Takvi web markeri ne nose nikakve lične identifikacione podatke i koriste se samo u cilju da pratite efikasnost određene marketološke kompanije.
Imajte na umu da većina aplikacije web pregledača (kao što su Microsoft Edge, Mozilla Firefok i Google Chrome) imaju funkcije koje mogu da vas obaveste o prijemu kolačića ili spreče njihovo slanje. Međutim, ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći da koristite određene personalizovane funkcije naše web stranice.

 

11. BEZBEDNOSNE MERE ZA ZAŠTITU VAŠIH PODATAKA
Mi pridržavamo se fizičkih, elektronskhi i proceduralnih garancija koje trebaju da vam pomognu da zaštitite podatke u skladu sa važećim pravilima privatnosti. Ako se u Uslugama nude transakcije, informacije o transakcijima se prenosi na Službu i iz nje u šifrovanom obliku uz upotrebu standardnih za industriju veza Transport Layer Security (TLS, ranije pod nazivom SSL) za zaštitu takvih informacija od presretanja. Mi strogo kontrolišemo ovlašćeni pristup vašim podacima i pružamo ga samo onim licima koja imaju legitiman pristup. Takođe imamo mere bezbednosti radi zaštite od gubitka, zloupotrebe i promene podataka, koje obrađujemo. Savetujemo vam da budete oprezni prilikom razmene podataka sa drugim korisnicima, kada koristite naše Usluge (na primer, na forumima ili čatovima). Mi NIKADA nećemo tražiti da pošaljete lozinku u obliku otvorenog teksta. Svako ko to radi, najverovatnije pokušava da ukrade pristup vašim podacima

 

12. AKO STE ODLUČILI DA SE NE DELITE PODACIMA SA NAMA
Možemo da imamo potrebu da prikupimo podatke da ispunimo naše zakonske obaveze, ispunimo uslove predviđene ugovorom ili da pružimo Vam naše Usluge. Ako odlučite da se ne delite podacima sa nama, to može da nas spreči da ispunimo naše obaveze. To takođe može da znači da nećemo moći da pružimo usluge potrebne za pokretanje vašeg naloga. To takođe može da znači da mi treba da odbijemo da pružamo vam naše Usluge. Bilo kakvo prikupljanje podataka je opcionalno i biće biti jasno označen kao takav u mestu prikupljanja podataka.

 

13. GDE SE ČUVAJU VAŠE LIČNE PODATKE
Rochalur posluje u mnogim zemljama sveta. Podaci koje prikupljamo o Vama, mogu se prenositi i čuvati unutar i izvan Evropske ekonomske zone. Oni takođe mogu da se obrađuju od strane zaposlenih koji su izvan Evropske ekonomske zone i rade na nas ili na nekog od naših dobavljača. Pružajući svoje lične podatke, vi se slažete sa njihovim slanjem, čuvanjem i obrađivanjem. Mi preduzimamo sve razumne korake potrebne da se obezbedi sigurnost vaših podataka i sprovođenje Politike zaštite ličnih podataka i odgovarajućih zakona. Zakoni nekih zemalja u koje možemo da prenesemo svoje podatke, ne mogu da obezbede isti nivo zaštite podataka, kao i zakone zemlje u kojoj ste te podatke dali. Kada mi delimo vaše lične podatke u druge zemlje, mi štitimo te podatke na način, kako je navedeno u ovoj Politici i u skladu sa važećim zakonom. Za lične podatke prikupljene unutar Evropske ekonomske zone i prenošenje u zemlje koje nisu priznate od strane Evropske komisije kao takve koje mogu da obezbede odgovarajući nivo zaštite podataka, mi koristimo Standardne odredbe EU o zaštiti podataka, za obezbeđenje sigurnosti ličnih podataka. Detaljnije informacije o Standardnim propisima EU o zaštiti podataka možete naći na strani https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
Stupite u kontakt sa nama putem dole navedenih kontaktnih podataka, ako imate bilo kakvih pitanja u vezi zaštitnih mera, koje treba koristiti za bezbednost vaših ličnih podataka prilikom njihovog prenošenja izvan Evropske ekonomske zone (uključujući i dobijanje kopije ili konsultacije u vezi ovih zaštitnih mera).
Sve informacije koje nam pružate i koje posedujemo i koje prikupljamo o vama, čuvaju se na bezbednim serverima. Sve uplate, koje su u režimu "onlajn", kodirane sa upotrebom SSL-a i obrađuju se nezavisnim provajderima. Mi ne čuvamo i ne prikupljamo nikakve informacije o debitnim i kreditnim karticama koje se koriste za online transakcije.

 

14. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE
Mi ćemo čuvati vaše podatke sve dok ste upisani na našu mailing listu, dok ste naš Kupac ili učesnik našeg poslovnog sistema (Partner). Možemo čuvati vaše podatke duže u istraživačkim ili statističkim svrhama, kao i zbog toga da možete da se vratite i počnete od toga nivoa, na kojem ste prestali da sarađujete. Ako uradićemo to, pobrinućemo se o tome da vaše informacije budu anonimne i ne promatraju se. Takođe čuvaćemo ih duže, ako nećemo smeti da ih izbrišemo iz pravnih ili regulatornim razloga.
Međutim, mi ćemo izbrisati sve podatke koje nam više ne trebaju posle isteka roka od 1. godine od dana pristupa informacijama. Takođe ćemo izbrisati podatke na vaš zahtev.

 

15. PRISTUP, PROZMENA I OBNAVLJANJE VAŠIH PODATAKA
Kada koristite naše Usluge mi trudimo se pružimo vama načine za brzu obnovu ili ukudanje podataka koje ste nam javili. Vi imate pravo pristupa podacima koji se odnose na Vas. To uključuje pravo na dobijanje informacija o tome, obrađuju li se podatke o vama, kakve vrste podataka se o vama obrađuju, kao i o svrhe obrade. Takođe imate pravo da na vaš zahtev dobijete pristup informacijama o bilo kojoj evaluaciji, koju trebamo da sprovede prilikom obrade vaših podataka na osnovu naših legitimnih interesa. Pored toga, imate pravo da ispravljate ili da dodajete podatke, ako lična informacija je netačna ili nepotpuna. Kada saznamo o bilo netačnosti u obrađivanim ličnim podacima, mi ćemo uvek popraviti vaše podatke bez neobrazloženog odlaganja i obavestićemo Vas na odgovarajući način.

 

16. PRAVO NA PREDMET OBRADE VAŠIH PODATAKA
Takođe imate pravo da budete protiv obrade podataka iz razloga koji se odnose na vašu specifičnu situaciju. Međutim, imajte na umu da ćemo i dalje trebati da obradimo neke lične informacije o vama da vam obezbediti Usluge. To znači da vi ne možete da budete protiv bilo kog korišćenja od naše strane vaše lične informacije i istovremeno da zahtevate od nas pružanje Usluga.
Možete da odbijete pretplatu na bilten, za koju ste se prethodno prijavili prema uputstvima u dobijenom pismu.

 

17. PRAVO NA UKIDANJE PODATAKA
Vi imate pravo da zatražite od nas ukidanje vaših podataka. Na vaš zahtev ukinućemo vaše podatke pod uslovom da više nisu potrebni za postizanje određenog cilja (na primer, vi ne možete da zahtevate da sve lične informacije o vama budu uklonjene, ali dalje želite da koristite naše Usluge) ili u slučaju da imamo zakonsku obavezu da čuvamo lične informacije.

 

18. PRAVO NA OGRANIČAVANJE
Imate pravo da zatražite od nas da ograničimo obradu vaših ličnih podataka, ali ne želite da izbrišemo sve podatke:
- ako osporavate tačnost podataka;
- ako smatrate da je obrada nezakonita;
- ako podaci više nisu potrebni za ispunjenje ciljeva za koje su prikupljeni;
- ako smatrate da je naš interes za određenu obradu suvišan ili nezakonit.

 

19. KAKO DOBITI OD NAS KOPIJU VAŠIH PODATAKA
Možete da dobijete kopije vaših podataka tako što ćete nas kontaktirati na support@rochalur.com, u slučaju ako ste podneli zahtev za pristup vašim ličnim informacijama koje ste nam sami pružili, ili ako se lični podaci obrađuju automatski, ili u skladu sa ugovorom između vas i Rochalur, ili na osnovu vašeg odobravanja. Vi možete da zatražite da podatke jse vama prikažu u stukturiranom, udobnom obliku i u obliku koji je lako pročitati, takođe možete da zatražite davanje ličnih informacija drugom vlasniku, u slučaju ako je to tehnički moguće.

 

20. KAKO OBEZBEDITI VAŠA PRAVA
U svakom trenutku možete nas kontaktirati na support@rochalur.com da dobijete spisak svih podataka koje smo prikupili od vas, ili sa zahtevom da izbrišemo takve podatke, ili sa zahtevom da iskoristite vaša druga gore navedena prava. Mi potrudićemo se da odgovorimo na vaš zahtev blagovremeno, ali imajte u vidu da to može da potraje nekoliko dana.
Obvratite pažnju da ako ne možemo utvrditi i garantovati ko ste vi, možemo da vas zamolimo da nam javite dodatne informacije. Obratite pažnju da nećemo uklanjati bilo kakve podatke, ako nećemo moći da potvrdimo da ste njihov pravi vlasnik. Međutim, uvek ćemo potruditi se što više da vam pomognemo.

 

21. KAKO OPOZVATI VAŠ PRISTANAK ILI PREKINUTI
Možete nam poslati zahtev na adresu support@rochalur.com u bilo kom trenutku, ako želite da povučete svoje odobravanje ili da prekinete saradnju. Međutim, ako to uradite, mi u buduće više nećemo moći da Vam pružimo određene Usluge.
Možete u bilo kom trenutku odustanete od pretplate na bilten, prateći uputstva iz biltena koji dobijate od nas. Naša mejling lista sadrži mehanizme koje dozvoljavaju vama da odbijete upisaivanje na našu mejling listu.

 

22. PROMENE U POLITICI PRIVATNOSTI
Ova Politika može da varira s vremena na vreme. Bilo kakve promene u ovoj Politici će biti objavljeni na ovoj stranici. Ako su promene značajne, poslaćemo vam (po svom nahođenju) primetno obaveštenje, na primer, putem e-maila ili u formi iskačućeg prozora u našim servisima ili na stranici vašeg Naloga naših Servisa. Ako zamilićemo Vas da prihvatiti značajne promene u ovoj Politici, ali dobićemo otkaz, u tom slučaju moguće je da nećete moći da nastavite da koristite naše Usluge delimično ili u potpunosti.

 

23. KAKO DA NAS KONTAKTIRATE I KAKO PODNETI ŽALBU
Molimo vas da nas obavestite ako ste nezadovoljni načinom na koji koristimo i obrađujemo podatke kontaktom našeg tima za podršku na adresu: support@rochalur.com.
Takođe biće nam drago da čujemo od vas povratne informacije, ako smatrate da je ova Politika ili bilo koji njen deo nije jasan.
Наша юридична адреса: ??????????
Uvek imate pravo da podnesete žalbu u odgovarajući organ, odnosno tamo gde boravite, radite, ili gde je došlo do navodnog narušavanja GDPR.

 

24. DRUGE KORISNE INFORMACIJE
Informacije o pravima na neprikosnovenost privatnost života za stanovnike EU možete pogledati na : https://www.eugdpr.org/

 

23/01/2019

 

© Rochalur. Sva prava su zaštićena.

Upiši se na našu mejling listu