Loading...

Uslovi korišćenja sajta

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korišćenja sajta (u daljem tekstu – Uslovi), jer samim posjećivanjem sajta kompanije ROCHALUR (u daljem tekstu – Sajt), Vi prihvatate navedene uslove
Таkođe Vas molimo da se upoznate sa našom politikom privatnosti.
Мi zadržavamo pravo da mijenjamo navedene Uslove bez odobrenja korisnika Sajta, pri čemu izmjene stupaju na snagu danom njihove objave.
Sajt se nalazi na svjetskoj kompjuterskoj Internet mreži na adresi rochalur.com i sadrži informacije, materijale i podatke, koje objavljuje kompanija ROCHALUR, kao i treća lica.

 

Оpšte odredbe
Na Sajtu se objavljuju podaci o kompaniji ROCHALUR, proizvodima, uslugama i mogućnostima organizovanja biznisa.
 
Privatnost
Svi lični podaci, koji se dostavljaju kompaniji ROCHALUR u procesu korišćenja Sajta, obrađuju se i čuvaju u skladu sa našom Politikom privatnosti.
 
Korišćenje Sajta od strane lica mlađih od 16 godina
Lica mlađa od 16 godina nemaju pravo da ostavljaju na Sajtu svoje lične ili druge podatke.
 
Zatvorene stranice Sajta, zaštićene lozinkom
Zatvorene stranice Sajta namijenjene su isključivo za registrovane Klijente i Partnere kompanije.
Takođe Vam skrećemo pažnju, da su Klijenti i Partneri lično odgovorni za obezbjeđivanje povjerljivosti svoga naloga i lozinke, а takođe se obavezuju da će prihvatiti odgovornost za sve radnje, koje se vrše na njihovom nalogu. Istovremeno pristup zatvorenoj stranici Sajta može biti obustavljen, ako mi budemo imali razloga da smatramo, da su date informacije netačne, da nisu aktuelne, ili da vlasnik naloga krši uslove korišćenja Sajta, ili da svojim postupcima nanosi štetu imidžu kompanije.
 
Аutorska prava i korišćenje materijala Sajta
Sve informacije, koje se objavljuju na Sajtu, pripadaju kompaniji ROCHALUR. Zabranjeno je umnožavanje, dupliranje, kopiranje, prodaja, preprodaja, posjeta ili drugo korišćenje ovog Sajta ili bilo koje nejgove stranice u bilo koje komercijalne svrhe bez pismene saglasnosti kompanije ROCHALUR. Ako imate pitanja ili sugestije u vezi sa korišćenjem materijala Sajta, obratite nam se na adresu elektronske pošte support@rochalur.com
 
Kritike, komentari i linkovi za druge sajtove
Posjetioci mogu objavljivati na Sajtu kritike, komentare, kao i predloge, pitanja, primjedbe ili druge informacije
Istovremeno informacije, koje oni objave, ne smiju da nanose štetu imidžu kompanije, niti da sadrže nezakonite, nepristojne, uvredljive sadržaje, koji vrijeđaju dostojanstvo i ljudska prava. Informacije takođe ne smiju da krše prava intelektualne svojine, da nanose štetu trećim licima. Informacije ne smiju da sadrže političku agitaciju, spam, kompjuterske viruse i dr. Коmpanija ROCHALUR zadržava pravo da uređuje ili briše takav sadržaj.
Na našem Sajtu možemo da objavljujemo linkove za druge sajtove, koje ne kontrolišemo i za koje ne snosimo odgovornost, kao i finansijske obaveze za materijale, koji su objavljeni na tim sajtovima.
 
Оdgovornost i ograničenja
Коmpanija ROCHALUR ulaže sve napore da osigura vjerodostojnost svih materijala, koji su objavljeni na Sajtu, ali ne snosi odgovornost, ni bilo kakve finansijske obaveze za tačnost, potpunost i vjerodostojnost bilo koje informacije i materijala, objavljenih na Sajtu. ROCHALUR ne garantuje, da ovaj Sajt, informacije i usluge, objavljene na Sajtu ili koje dostavljamo preko servera, elektronska pisma, ne sadrže viruse ili druge štetne komponente, koje mogu da nanesu štetu Vašoj opremi ili softveru.
Мi ne garantujemo da će rad ovog sajta biti neprekidan i bez greške i da će Sajt biti kompatibilan sa opremom ili softverom, koji Vi možete da koristite.
Posjećivanjem Sajta, Vi pristajete, da ni ROCHALUR, ni njegova ovlašćena lica, ni u kojem slučaju ne snose odgovornost za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu ili drugu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se time, štetu od neostvarenog prihoda, izgubljene dobiti, izgubljene reputacije, imovinsku štetu, izgubljenu mogućnost korišćenja, prekid poslovne djelatnosti, ekonomsku štetu, nastalu uslijed toga što ste koristili ili imali pristup Sajtu, ili u vezi sa njima, ili za nesposobnost da koristite, ili da imate dostup Sajtu ili njegovom sadržaju.
 
Završne odredbe
Korišćenje Sajta i navedenih Uslova korišćenja sajta reguliše se zakonom onih država, u kojima se nalazi korisnik Sajta. Ako jedna od nekoliko odredbi Uslova korišćenja sajta bude nevažeća u državi stanovanja korisnika Sajta, to ne utiče na druge odredbe navedenih Uslova.
 

Upiši se na našu mejling listu