Loading...


1. Opšte napomene

U skladu s ovim Uslovima mi definišemo odnos između naše kompanije, ROCHALUR, adresa: ul. Devova 5, Ljubljana, Slovenija, 1000, kao prodavca i operatora internet prodavnice rochalur.com i vas, našeg klienta koji zaljučuje sa nama kupoprodajni ugovor.

1.2 Pristupamo svim kupcima na isti način i pružamo im iste pogodnosti, bez obzira jesu potrošače ili ne.

1.3 Ovi uslovi se prvenstveno odnose na kupovinu robe u našoj internet prodavnici rochalur.com.


2. Sklopljenje kupoprodajnog ugovora

2.1 Vi možete da sklopite sa nama ugovor o kupoprodaji online pomoću internet prodavnice ili pomoću naše kljijentske linije ili lično u nekoj od naših prodavnica ili zastupništava.

2.2 U slučaju ugovora o kupoprodaji sklopljenog online, vaša narudžba obavljena putem narudžbe na web-stranici ili pomoću kljijetske linije, predstavlja projekt ugovora o kupoprodaji. Narudžba važi 21 dan i mi ćemo da potvrdimo njenudostavu putem elektronske pošte.

2.3 Mi dostavljamo robu samo u količinama prihvatljivim za kućnu upotrebu. U posebnim slučajevima (naročito za vreme popusta i rasprodaja) imamo pravo da definišemo maksimalne količine robe koje možemo da izručimo.


3. Garancija kvaliteta

3.1 Kompanija garantira kvalitet svoje produkcije, potpunu usklađenost sa deklarisanim karakteristikama (pokazateljima), kao i usklađenost sa svim normama i standardima u procesu njene proizvodnje. Roba koju kompanija prodaje ne može da bude štetna za ljudski život i zdravlje, pod uslovom da se poštuju sva uputstva za njenu upotrebu.


4. Način plaćanja i isporuke

4.1 Način plaćanja i isporuke možete odabrati između ponuđenih varijanti.

Gotovina - robu možete platiti gotovinom u servisnom centru kompanije ili kod našeg predstavnika u trenutku prijema porudžbine.

Bankovna kartica - prilikom naručivanja robe putem internet prodavnice možete odmah izvršiti plaćanje pomoću bankarske kartice (Visa, MasterCard, itd.). U trenutku plaćanja naloga bankovnom karticom, bićete preusmereni na stranicu sigurne uplate banke, gde ćete morati da unesete detalje svoje kartice. Prikupljanje i obradu vaših poverljivih podataka (detalja, kartica, podataka o registraciji itd.) obavljaju bankarske službe sa najvišim stepenom zaštite. Nakon uspešne transakcije dobićete elektronski račun na navedenu adresu elektronske pošte. Podaci navedeni u računu sadrže sve podatke o transakciji.

4.2 Zadržavamo pravo da obezbedimo isporuku robe u pojedinačnim slučajevima.


5. Raskid ugovora bez navođenja razloga

5.1 Po zakonu imate pravo da odustanete od kupoprodajnog ugovora zaključenog online ili telefonom i da vratite kupljeni proizvod bez navođenja razloga u roku od 14 dana od isporuke proizvoda. Štaviše, takve akcije ne smeju biti u suprotnosti sa važećim zakonima.

5.2 Ako želite da iskoristite ovo pravo, morate nas obavestiti o svojoj odluci da odustanete od kupoprodajnog ugovora u gore navedenom roku. Najbolji način da to uradite je da nas kontaktirate na info@rochalur.com ili pozivom na broj telefona +38651216151.

5.3 U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora, vratićemo vam kupovnu cenu robe. Navedena sredstva moraju se vratiti bez odlaganja, najkasnije u roku od 14 dana od dana odbijanja. Međutim, u skladu sa zakonom, možemo da sačekamo sa vraćanjem sredstava sve dok ne vratite robu. Za povratak ćemo koristiti iste načine plaćanja na koje ste platili robu, osim ako se ne dogovorimo drugačije.

5.4 Robu morate bez odlaganja poslati ROCHALUR-u najkasnije u roku od 14 dana od datuma odbijanja. Adresa: ul. Devova 5, Ljubljana, Slovenija, 1000. Troškove vraćanja robe snosite vi.

5.5 Skrećemo vam pažnju na činjenicu da ste po zakonu odgovorni za svako sniženje vrednosti robe nastalo kao rezultat korišćenja robe na drugačiji način nego što je neophodno radi upoznavanja sa svojstvima i funkcionalnošću robe (na primer, koristite parfem nakon što ste ga testirali ). Takođe imajte na umu da nemate pravo da odustanete od kupoprodajnog ugovora u slučaju naručivanja robe napravljene po meri ili robe napravljene u skladu sa vašim zahtevima, kao i robe koju ste izvadili iz ambalaže i koja se ne može vratiti u isto pakovanje.

5.6 Takođe možete da vratite robu ako se iz nekih razloga ispostavi da kupljena roba nije kvalitetna. U tom slučaju možete da dobijete mesto toga istu robu dobrog kvaliteta ili iznos novca koji je za nju plaćen.

5.7 Roba se može vratiti kompaniji u slučaju ako je sačuvana potvrda o prodaji ili gotovinski račun za robu, induvidualno pakovanje robe nije oštećeno, roba nije korišćena u celini ili delimično i ako takvo vraćanje nije u suprotnosti sa zahtevima zakona.

5.8 Za povrat prihvaćamo robu kupljenu samo u zvaničnoj internet prodavnici kompanije ili od zvaničnih predstavnika kompanije i samo za kupca koji je naručio robu. Roba kupljena od drugih prodavaca neće biti prihvaćena za vraćanje.

5.9 Svi sporovi u vezi sa vraćanjem ili razmenom robe razmatraju se u skladu sa zakonima zaštite potrošača zemlje u kojoj je roba kupljena.


6. Reklamacija robe

6.1 Ako je roba oštećena prilikom isporuke, možemo da to rešimo putem nadoknade u obliku vaučera. Takođe imate pravo da zahtevate da se kvar ukloni zamenom isporuke ili popravkom robe. Ako je za nas uklonjenje kvara nemoguće ili nepraktično, imate pravo da zahtevate popust na kupoprodajnu cenu, a ako je kvar značajan, takođe možete da odustanete od kupoprodajnog ugovora. Imaćete ista prava ako se takav nedostatak ukaže kasnije.

6.2 Odgovorni smo za nedostatke na robi ako se pojave u roku od dve godine od datuma isporuke robe ili pre isteka roka označenog na pakovanju.

6.3 Roba se smatra neispravnom, kada nema uobičajena ili predstavljena svojstva, ne služi svojoj nameni, ne ispunjava navedene zahteve ili nije isporučena u dogovorenoj količini. Imajte na umu da se preosetljivost ili alergijska reakcija na isporučeni proizvod ne mogu sami po sebi smatrati nedostatkom proizvoda. Isto tako, nedostaci u poklonima i ostalim dodacima koje pružamo izvan vaše narudžbine ne smatraju se nedostatkom. Slike proizvoda u našoj internet prodavnici služe ilustrativnim svrhama i ne nužno predstavljaju svojstva proizvoda (na primer, pakovanje može da se razlikuje od promena uvedenih od strane proizvođača).

6.4 Biće nam drago da ogovorimo na sva pitanja u vezi reklamacija na adresu info@rochalur.com ili na broj telefona +38651216151. Molimo da šaljite nam svoje reklamacije na ROCHALUR, Adresa: ul. Devova 5, Ljubljana, Slovenija, 1000. Ako obrazac za žalbu popunite bez pomoći našeg osoblja, ne zaboravite da označite šta smatrate nedostatkom ili kako se on manifestuje, kao i svoje zahteve u pogledu načina na koji ćemo postupiti sa vašom žalbom.

6.5 Obavestićemo vas o razmatranju reklamacije, o primanju, prihvatanju ili odbijanju, putem elektronske pošte ili tekstualnih poruka. Takođe možemo da vas kontaktiramo telefonom.

6.6 U slučaju opravdane žalbe snosićemo troškove vraćanja robe.


7. Razno

7.1 Našim kupcima pružamo razne popuste, vaučere za poklone i druge vaučere. Njihova upotreba je regulisana pravilima o kojima ćemo obavestiti klijenta u svakom konkretnom slučaju. Ako nije drugačije naznačeno, svaki popust ili vaučer za poklon mogu da se koriste samo jednom. Ako nije drugačije naznačeno, popusti se ne mogu kombinovati. U slučaju da vrednost vaučera za poklon nadmašuje vrednost celokupne kupovine, razlika se neće preneti na novi vaučer i neiskorišćeni iznos neće biti vraćen.


8. Opšte informacije

8.1 U skladu sa Zakonom o registraciji prodaje, prodavac je dužan da izda kupcu račun. Prodavac je takođe dužan da registruje prodaju putem interneta kod poreskog organa u slučaju tehničkog kvara najkasnije u roku od 48 sati.

8.2 U slučaju spora, oni se mogu rešiti online putem u nadležnomorganu. Spor se može rešiti online, sporazumno i izvan suda.

8.3 Sve cene roba i usluga navedene su bez PDV-a koji se primenjuje u trenutku naručivanja. Porez na promet naplatićemo za stavke naručene sa ove web-stranice na osnovu stope poreza na promet. Pošiljka robe mora da sadrži poresku ispravu. Poresku ispravu prodavac takođe može da pošalje u elektronskom obliku preko elektronske pošte sa obaveštenjem kupca o isporuci robe.

 

OBRAZAC OTKAZIVANJA

Želimo da budete potpuno zadovoljni svojom narudžbom i našim proizvodima. U slučaju da želite vratiti artikl, molimo vas da popunite obrazac za otkazivanje sa potrebnim podacima. Opcije za ostvarivanje prava na otkazivanje i dodatne informacije naći ćete u našim uslovima za vraćanje robe. Nećemo snositi troškove nastale vraćanjem robe.

Koji je razlog vašeg otkazivanja?

 

 

Upiši se na našu mejling listu